BOSCH_kosovo_RGB

Garanci 10-vjeçare për motorin

Nuk është thjesht një frazë – ne e garantojmë vërtetë këtë. Një garanci për motorin për 10 vitet e ardhshme.

Këto kushte të garancisë zbatohen për të gjitha fshesat me korrent me cilindër pa qese ose me qese të blera nga data 1 gusht 2019 dhe në vazhdim (të cilat janë të pajisura me një motor Bosch, përveç modeleve të serisë 2 BGS05…/BGC05…).


Të dhëna personale
*Të dhëna të detyrueshme


Informacione të produktit
Ku janë këto të dhëna?

Po, unë pranoj që BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje të përdorë të dhënat e mia personale dhe të dhënat e tjera (p.sh. informacione të produktit, informacione të blerjes, historia e riparimeve) që jap unë në këtë formular dhe në kanale të tjera për të më kontaktuar me email, celular ose telefon fiks, shërbime mesazhesh (p.sh. WhatsApp, Facebook Messenger, etj.) dhe të postojë për qëllimet e mëposhtme:
1. Dërgim të komunikimeve të përshtatura dhe të personalizuara me email dhe postë mbi produktet, shërbimet dhe eventet.
2. Dërgim të ftesave për të marrë pjesë në rishikime produktesh, sondazhe klienti mbi përdorimin tim të produkteve që kam regjistruar, eksperiencën time të përgjithshme me BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, dhe sondazhe për të parë sa të kënaqur janë klientët;
3. Ftesë për të marrë pjesë në tërheqje çmimesh, kthime parash dhe nxitje të tjera.
Unë mund ta tërheq aprovimin tim për aprovimin e mësipërm në çfarëdo kohe me efekt për të ardhmen duke kontaktuar me email në informacije.internet@bshg.com.

Kushtet e promocionit

Ju mund të gjeni kushtet për zgjatjen e garanacionit KËTU

Informacioni e produktit

Zmadhojeni ta shikoni më për së afërmi informacionit për produktin

Procesojeni regjistrimin

Përderisa na duhet të gjenerojmë çertifikatë me informacionin nga ju, ju lutem shtypni vetëm një herë ‘DËRGO’ dhe prisni konfirmimin