BOSCH_kosovo_RGB
Bosch ju dhuron:

Zgjatje falas të garancionit

Pajisjet shtëpiake Bosch ju bëjnë jetën me të lehtë. Prandaj Bosch ju dhuron garancion dyvjeçar të prodhuesit nga momenti i dorëzimit si një ofertë fantastike. Thjeshtë zgjateni falas periudhën e garancionit në pesë vite të disa pajisjeve të caktuara. Dhe përderisa ne zbatojmë të njejtën saktësi në çdo detaj, ju ofrojmë poashtu mundësinë të zgjateni falas garancioni në dhjetë vite në disa pjesë.

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

null

Regjistroni pasjisjen e juaj falas dhe zgjateni garancionin për pesë vite

Raportoni dështimet

SERVISI GJENERAL:

Service – General Sh.p.k
Magjistralja Ferizaj Prishtine
70000, Ferizaj
Tel: +383 290 330 723
Mob: +383 49 944 396
E-mail: servicegeneral527@gmail.com