BOSCH_kosovo_RGB

Lavatriçe dhe makine tharese Bosch Exclusiv

Me blerjen e një pajisjeje larëse dhe/ose tharëse nga linja Bosch Exclusiv dhe regjistrimit të pajisjes brenda 30 ditësh nga data e blerjes, garancia 2-vjeçare e prodhuesit do të zgjatet falas deri në 5-vjeçare.

Oferta zgjat nga 16 Janari 2020 deri në 15 Janar 2022.


Të dhëna personale
*Të dhëna të detyrueshme


Informacione të produktit

Po, unë pranoj që BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje të përdorë të dhënat e mia personale dhe të dhënat e tjera (p.sh. informacione të produktit, informacione të blerjes, historia e riparimeve) që jap unë në këtë formular dhe në kanale të tjera për të më kontaktuar me email, celular ose telefon fiks, shërbime mesazhesh (p.sh. WhatsApp, Facebook Messenger, etj.) dhe të postojë për qëllimet e mëposhtme:
1. Dërgim të komunikimeve të përshtatura dhe të personalizuara me email dhe postë mbi produktet, shërbimet dhe eventet.
2. Dërgim të ftesave për të marrë pjesë në rishikime produktesh, sondazhe klienti mbi përdorimin tim të produkteve që kam regjistruar, eksperiencën time të përgjithshme me BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, dhe sondazhe për të parë sa të kënaqur janë klientët;
3. Ftesë për të marrë pjesë në tërheqje çmimesh, kthime parash dhe nxitje të tjera.
Unë mund ta tërheq aprovimin tim për aprovimin e mësipërm në çfarëdo kohe me efekt për të ardhmen duke kontaktuar me email në informacije.internet@bshg.com.

Kushtet e promocionit

Ju mund të gjeni kushtet për zgjatjen e garanacionit KËTU i KËTU

Informacioni e produktit

Zmadhojeni ta shikoni më për së afërmi informacionit për produktin

Procesojeni regjistrimin

Përderisa na duhet të gjenerojmë çertifikatë me informacionin nga ju, ju lutem shtypni vetëm një herë ‘DËRGO’ dhe prisni konfirmimin